اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۱۷۸۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۱۷۸۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۶۰۹۸۴۸۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان لاله زار جنوبی کوچه علیپور پاساژ ممتاز طبقه اول

برق و صنعت صفاری 33917811-021

تلفن

    • ۳۳۹۱۷۸۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۳۳۹۱۷۸۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۹۱۲۶۰۹۸۴۸۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    خیابان لاله زار جنوبی کوچه علیپور پاساژ ممتاز طبقه اول