اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۱۷۸۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۰۰۹۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۱۱۳۰۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۵۸۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۶۰۹۸۴۸۸ ۰۰۹۸
۹۱۲۶۲۳۱۸۴۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان لاله زار جنوبی ، کوچه علیپور ، پاساژ ممتاز ، طبقه اول ، پلاک 2/10

برق و صنعت صفاری ۳۳۹۱۷۸۱۱ ۰۲۱

گالری تصاویر برق و صنعت صفاری ۳۳۹۱۷۸۱۱ ۰۲۱

گالری تصاویر محصولات برق و صنعت صفاری ۳۳۹۱۷۸۱۱ ۰۲۱