اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۱۷۸۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۰۰۹۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۱۱۳۰۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۵۸۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۶۰۹۸۴۸۸ ۰۰۹۸
۹۱۲۶۲۳۱۸۴۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان لاله زار جنوبی ، کوچه علیپور ، پاساژ ممتاز ، طبقه اول ، پلاک 2/10

دسته بندی محصولات برق و صنعت صفاری ۳۳۹۱۷۸۱۱ ۰۲۱


دسته بندی محصولات برق و صنعت صفاری ۳۳۹۱۷۸۱۱ ۰۲۱


محصولات پربازدید برق و صنعت صفاری ۳۳۹۱۷۸۱۱ ۰۲۱